Toán Lớp 6: tính B=1 nhân 1+2 nhân 2+3 nhân 3+…+50 nhân 50

Question

Toán Lớp 6: tính B=1 nhân 1+2 nhân 2+3 nhân 3+…+50 nhân 50, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-11T06:11:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. B = 1 . 1 + 2 . 2 + 3 . 3 + 4 . 4 +…..+ 50 . 50
  B = 1 + 4 + 9 +…+ 2500
  B = (2500 + 1) . 51 : 2
  B = 2501 . 51 : 2
  B = 127551 : 2
  B = 127551/2
   

 2. B=1.1+2.2+3.3+…+50.50
    =1.(2-1)+2.(3-1)+3.(4-1)+…+50.(51-1)
    =1.2-1.1+2.3-2.1+3.4-3.1+…+50.51-50.1
    =(1.2+2.3+3.4+…+50.51)-(1.1+2.1+3.1+…+50.1)
    =(1.2+2.3+3.4+…+50.51)-(1+2+3+…+50)
    =$\dfrac{50.51.52}{3}$-$\dfrac{50.51}{2}$
    =44200-850
    =43350
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )