Toán Lớp 6: Tính A , biết A = 1 + 8 + 8^2 + 8^3 + … + 8^99 + 8^100

Question

Toán Lớp 6: Tính A , biết
A = 1 + 8 + 8^2 + 8^3 + … + 8^99 + 8^100, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tháng 2022-03-19T15:07:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A = 1 + 8 + 8^2 + 8^3 + … + 8^99 + 8^100      ( 1 )
  8A = 8 + 8^2 + 8^3 + + … + 8^100 + 8^101     ( 2 )
  Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có :
  8A – A = ( 8 + 8^2 + 8^3 + … + 8^100 + 8^101 ) – ( 1 + 8 + 8^2 + 8^3 + … + 8^99 + 8^100 )
  8A – A = 8 + 8^2 + 8^3 + …. + 8^100 + 8^101 – 1 – 8 – 8^2 – 8^3 – … – 8^99 – 8^100
  7A = 8^101 – 1
  A = \frac{8^101 – 1}{7}            

 2. A = 1 + 8 + 8^2 + 8^3 +………………..+ 8^99 + 8^100
  8A=8+8^2+8^3+8^4+………………+8^100+8^101
  8A-A=(8+8^2+8^3+8^4+………………+8^100+8^101)-(1 + 8 + 8^2 + 8^3 +………………..+ 8^99 + 8^100)
  7A=8^101-1
  A=(8^101-1)/7

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )