Toán Lớp 6: Tính: A=1+(-2)+(-3)+4+5+(-6)+(-7)+8+…+99-100-101+102+103 Em mong có người trả lời ạ

Question

Toán Lớp 6: Tính: A=1+(-2)+(-3)+4+5+(-6)+(-7)+8+…+99-100-101+102+103
Em mong có người trả lời ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 2 tuần 2022-06-07T07:53:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A = 1 + (-2) + (-3) + 4 + 5+ (-6) + (-7) + 8 +…+ 99 – 100 – 101 + 102 + 103
  = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7+8 +…+ 99 – 100 – 101 + 102 + 103
  = (1 – 2 – 3 + 4) + (5 – 6 – 7 +8) +…+ (99 – 100 – 101 + 102) + 103
  = 0 + 0 + …+ 0 + 103
  = 103
   

 2. A = 1 + ( – 2 ) + ( – 3 ) + 4 + 5 + ( – 6 ) + ( – 7 ) + 8 + …. + 99 – 100 – 101 + 102 + 103
  A = [ 1 + ( – 2 ) + ( – 3 ) + 4 ] + [ 5 + ( – 6 ) + ( – 7 ) + 8 ] + …. + [ 99 – 100 – 101 + 102 ] + 103
  A = 0 + 0 + …. + 0 + 103
  A = 103
  Vậy , A = 103 .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )