Toán Lớp 6: tính: A= (1-1/1+2).(1-1/1+2+3).(1-1/1+2+3+4)-.(1-1/1+2+3+…+2016)

Question

Toán Lớp 6: tính: A= (1-1/1+2).(1-1/1+2+3).(1-1/1+2+3+4)…..(1-1/1+2+3+…+2016), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tháng 2022-11-23T23:47:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ↓  ↓  ↓
   
   

  toan-lop-6-tinh-a-1-1-1-2-1-1-1-2-3-1-1-1-2-3-4-1-1-1-2-3-2016

 2. A= (1-1/1+2).(1-1/1+2+3).(1-1/1+2+3+4)…..(1-1/1+2+3+…+2016)
     = (0/1+2).(0/1+2+3).(0/1+2+3+4)…..(0/1+2+3+…+2016)
     =0.0.0…0
     =0

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )