Toán Lớp 6: Tính 2007 2008 x 2008 2007 – 2007 2007 x 2008 2008 (cần giải thích)

Question

Toán Lớp 6: Tính 2007 2008 x 2008 2007 – 2007 2007 x 2008 2008 (cần giải thích), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 6 tháng 2022-06-19T07:08:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 0
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2008 x 20072007 – 2007 x 20082008
  = 2008 x (2007× 1000 + 2007) – 2007 x (2008 × 1000 + 2008)
  = 2008 x 2007× 1000 + 2007 × 2008 – 2007 x 2008 × 1000 – 2008 × 2007
  = 0

 2. Lời giải chi tiết:
  20072008xx20082007-20072007xx20082008
  =(2007xx10001+1)xx20082007-(2007xx10001)xx(2008xx10001)
  =2007xx10001xx20082007+20082007-2007xx10001xx2008xx10001
  =2007xx10001xx(20082007-2008xx10001)+20082007
  =20072007xx(20082007-20082008)+20082007
  =20072007xx(-1)+20082007
  =-20072007+20082007
  =10000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )