Toán Lớp 6: Tìm y trong phép chia,có số bị chia là số lớn nhất có 2 chữ số,thương bằng 6 và số dư kém thương 3 đơn vị MÌNH ĐANG CẦN GẤP CẢM ƠN MÌN

Question

Toán Lớp 6: Tìm y trong phép chia,có số bị chia là số lớn nhất có 2 chữ số,thương bằng 6 và số dư kém thương 3 đơn vị
MÌNH ĐANG CẦN GẤP CẢM ƠN
MÌNH SẼ VOTE CHO 5 SAO, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 5 ngày 2022-06-17T10:49:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99
  ⇒ Số bị chia là 99
  Số dư là: 6 – 3 = 3
  ⇒ y = (99-3):6=16
  Vậy y=16

 2. Vì số bị chia là số lớn nhất có 2 chữ số
  ⇒ Số bị chia là99
  Vì thương kém số chia 3 đơn vị
  ⇒ Số dư là 3
  ⇒ y = (99-3):6=16

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )