Toán Lớp 6: Tìm x,y thuộc N biết : 2^x+80=3^y

Question

Toán Lớp 6: Tìm x,y thuộc N biết :
2^x+80=3^y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 6 tháng 2022-06-15T20:11:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $2^{x}$+80=$3^{y}$ 
  ĐK: y>0
  Do $2^{x}$ +80=2k(tức là số chẵn) mà $3^{y}$ luôn là lẻ
  ⇒$2^{x}$+80= số lẻ
  ⇒x<=0
  Mà x∈N
  ⇒$2^{0}$+80=$3^{y}$ 
  ⇒1+80=$3^{y}$ 
  ⇒81=$3^{y}$ 
  ⇒$3^{4}$ =$3^{y}$ 
  ⇒y=4
  Vậy x=0;y=4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )