Toán Lớp 6: Tìm ước của(56;48;96 )và phân tích thừa số nguyên tố

Question

Toán Lớp 6: Tìm ước của(56;48;96 )và phân tích thừa số nguyên tố, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tuần 2022-06-07T09:42:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 56=2x2x2x2x7
  48=2x2x2x2x3
  96=2x2x2x2x2x3
  Tìm UCNN hay UC hay U của từng cái vậy 
  Ư (56)={1,2,4,7,8,14,28,56,-1,-2,-4,-7,-8,-14,-28,-56}
  Ư(48)={1,2,3,4,6,8,12,16,24,48,-1,-2,-3,-4,-6,-8,-12,-16,-24,-48}
  Ư(96) ={1,2,3,4;6,8,12,16,24,32,48,96,-1,-2,-3,-4,-6,-8,-12,-16,-24,-32,-48,-96}
  ƯC ( 56,48,96)= { 1,2,4}
   UCNN : 2x2x2x2=16
   

 2. Ư (56)={1,2,4,7,8,14,28,56}
  Ư(48)={1;2;3;4;6;8;12;16;24;48}
  Ư(96) ={1;2;3;4;6;8;12;16;24;32;48;96}
  ƯC ( 56;48;96)= { 1,2,4}
  56=2 mũ 3 . 7
  48=3 . 2 mũ 4
  96=3. 2 mũ 5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )