Toán Lớp 6: tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra các thừa số nguyên tố của các số sau: 60 và 90

Question

Toán Lớp 6: tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra các thừa số nguyên tố của các số sau:
60 và 90, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 37 phút 2022-06-04T10:46:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  60 = 2^2 . 3 . 5
  90 = 2 . 3^2 . 5
  ⇔ ƯCLN(60;90) = 2 . 3 . 5 = 30
   

 2. 60 = 2^{2} . 3 . 5
  90 = 2 . 3^{2} . 5
  => ƯCLN( 60 ; 90) = 2 . 3 . 5 = 30

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )