Toán Lớp 6: Tìm ước chung lớn nhất (120;252) rồi từ đó tìm ước chung (120;252) GIÚP MIK VỚI CÁC BẠN

Question

Toán Lớp 6: Tìm ước chung lớn nhất (120;252) rồi từ đó tìm ước chung (120;252) GIÚP MIK VỚI CÁC BẠN, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 5 tháng 2022-06-20T04:17:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 120=2³.3.5
  252= 2².3².7
   UCLN(120, 252)= 2².3= 12
  Mà UCLN(120, 252) = U(12)= {1, 2, 3,4, 6,12}
  Vậy UC(120, 252)={1, 2, 3, 4, 6, 12} và UCLN(120, 252)=12
  $#Na$

 2. Giải đáp:
  ⇒ ƯCLN( 120, 252 ) = 12
  ⇒ ƯC( 120, 252 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 }
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có : 120 = 2³ . 3 . 5  ;  252 = 2² . 3² . 7
  ⇒ ƯCLN( 120, 252 ) = 2² . 3 = 12
  ⇒ ƯC( 120, 252 ) = Ư( 12 )
  ⇒ ƯC( 120, 252 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 }
  #thuminh277
  ~ HT ~

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )