Toán Lớp 6: tìm ƯCLN,ƯC của : a)12 và 30 b)19 và 21 c)210 và 30

Question

Toán Lớp 6: tìm ƯCLN,ƯC của :
a)12 và 30 b)19 và 21 c)210 và 30 d) 18,30 và 77, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 13 phút 2022-06-17T12:56:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bn!!
  A)
  12=$2^{2}$ .3
  30=2.3.5
  ƯCLN(12;30)=2.3=6
  B)
  19=1.19
  21=3.7
  ƯCLn(19;21)=1
  c)
  210=2.3.5.7
  30=2.3.5
  ƯCLN(210;30)=2.3.5=30
  D)
  18=2.$3^{2}$
  30=2.3.5
  77=7.11
  ƯCLN(18;30 và 77)=1
  Chúc bn học tốt!!!
   

 2. Giải đáp:
  a)
  12= 2² .3
  30=2.3.5
  ƯCLN(12;30)=2.3=6
  ƯC(12;30)= Ư(6) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 }
  b)
  19=1.19
  21=3.7
  ƯCLN(19;21)=1
  ƯCLN(19;21)= Ư(1) = { 1 }
  c)
  210=2.3.5.7
  30=2.3.5
  ƯCLN(210;30)=2.3.5=30
  ƯC(210;30)=ƯC(30)= { 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30 }
  d)
  18=2. 3²
  30=2.3.5
  77=7.11
  ƯCLN(18;30 và 77)=1
  ƯC(18;30 và 77)=Ư(1) = { 1 }

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )