Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN của 121 và 77 Tìm BCNN của 19 và 57;1 và 88;9 và 15 Tìm BC(8,9,6) Tìm ƯC(18,45,135)

Question

Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN của 121 và 77
Tìm BCNN của 19 và 57;1 và 88;9 và 15
Tìm BC(8,9,6)
Tìm ƯC(18,45,135), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 1 tháng 2022-12-22T07:02:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 121=11²
      77=7×11
  ⇒ ƯCLN(121; 77)=11
  b) 
  * Ta có: 57\vdots19
  ⇒ BCNN(19; 57)=57
  * Ta có: 88\vdots1 (vì mọi số tự nhiên đều chia hết cho1)
  ⇒ BCNN(1; 88)=88
  * 9=3²
     15=3×5
  ⇒ BCNN(9; 15)=3²×5=45
  c) 6=2×3
      8=2³
      9=3²
  ⇒ BCNN(6; 8; 9)=2³×3²=72
  ⇒ BC(6; 8; 9)=B(72)={0; 72; 144; 216; …….}
  d) 18=2×3²
      45=3²×5
      135=3³×5
  ⇒ ƯCLN(18; 45; 135)=3²=9
  ⇒ ƯC(18; 45; 135)=Ư(9)={1; 3; 9}

 2.  a)   121 = 11² ; 77 = 11 . 7
   ⇒ ƯCLN ( 121 , 77 ) = 11
  b)   19 = 19 ; 57 = 3 . 19
  ⇒ BCNN ( 19 , 57 ) = 19
        1 = 1 ; 88 = 11 . 8
  ⇒ BCNN ( 1 , 88 ) = 1 . 11 . 88 = 88
        9 = 3² ; 15 = 3 . 5
  ⇒ BCNN ( 9 , 15 ) = 3² . 5 = 45
  c) 8 = 2³ ; 9 = 3² ; 6 = 2 . 3
  BCNN ( 8 , 9 , 6 ) = 2³ . 3³ = 72
  ⇒ BC ( 8 , 9 , 6 ) = B ( 72 ) = { 0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ; ……}
  d) 18 = 2 . 3² ; 45 = 3² . 5 ; 135 = 3³ .5
  ƯCLN ( 18 , 45 , 135 ) = 3² = 9
  ⇒ ƯC ( 18 , 45 , 135 ) =  Ư ( 9 ) = { 1 ; 3 ; 9 }  
  Chúc bạn học tốt nhé .
  Cho mình 5* và hay nhất nha 🙂
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )