Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN(16,28) Lm nhanh giúp em

Question

Toán Lớp 6: Tìm ƯCLN(16,28)
Lm nhanh giúp em, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 7 tháng 2022-05-25T21:39:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  16 = 2^4
  28 = 2^2 . 7
  => ƯCLN (16;28) = 2^2 = 4
  Vậy ƯCLN (16;28) = 4
  $#Vịt vàng$

 2. Ta có:
  16=2^4
  28=2^{2}.7
  -> ƯCLN(16,28)=2^2=4
  Vậy ƯCLN(16,28)=4
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )