Toán Lớp 6: Tìm thương của một phép chia hết , biết số bị chia là 1339 và số chia là số tự nhiên có hai chữ số

Question

Toán Lớp 6: Tìm thương của một phép chia hết , biết số bị chia là 1339 và số chia là số tự nhiên có hai chữ số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tháng 2022-12-19T12:44:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Tìm thương của một phép chia hết , biết số bị chia là 1339 và số chia là số tự nhiên có hai chữ số
  số chia có 2 chũ số
  ví dụ:
  99 sao chia đc cho 1339 hả bạn?

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta thấy: 
  1339=13×103
  mà 13 là số có 2 chữ số
  nên thương cuả phép chia đó là:
  1339 : 13 = 103
                Đ/s: ….

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )