Toán Lớp 6: tìm x thuộc Z biết: 2/x=x/8 giải theo cách lớp 6 nha đầy đủ là có câu trả lời hay nhất liền á

Question

Toán Lớp 6: tìm x thuộc Z biết: 2/x=x/8 giải theo cách lớp 6 nha đầy đủ là có câu trả lời hay nhất liền á, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 2 tháng 2022-11-23T23:22:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\frac{2}{x}$ = $\frac{x}{8}$
  ⇒ x . x = 2.8
  ⇒ x . x = 16
  ⇒  $x^{2}$ = $(±4)^{2}$ 
  ⇒ x ∈ (± 4)
  Vậy x = 4 hoặc x = -4
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có: 2/x = x/8
  => x . x = 2 . 8
  => x^2 = 16
  => x^2 = (±4)^2
  => x in { ±4 } (TM x in Z )
          Vậy x in { ±4 } 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )