Toán Lớp 6: tìm x thuộc N sao cho: 9 chia hết cho(x+2) …

Question

Toán Lớp 6: tìm x thuộc N sao cho:
9 chia hết cho(x+2)
…, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 6 tháng 2022-06-11T11:45:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x = 1; 7
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  9 \vdots x + 2 (x ∈ N**)
  Ư(9) = {1; 3; 9}
  . x + 2 = 1
          x = 1 – 2
          x = -1 (không thỏa mãn)
  . x + 2 = 3
          x = 3 – 1
          x = 1 (thỏa mãn)
  . x + 2 = 9
           x = 9 – 2
           x = 7 (thỏa mãn)
  Vậy số cần tìm là 1; 7

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  9⋮(x+2)
  ⇒x+2∈Ư(9)
  Ư(9)={1;3;9}
  +x+2=1⇒x∉N
  +x+2=3⇒x=3-2⇒x=1
  +x+2=9⇒x=9-2⇒x=7
  Vậy x∈{1;7}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )