Toán Lớp 6: tìm x thuộc n : 5^x nhân 5^x+1 nhân 5^x+2=100..0 (18 số 0) : 2^18

Question

Toán Lớp 6: tìm x thuộc n :
5^x nhân 5^x+1 nhân 5^x+2=100..0 (18 số 0) : 2^18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-03-15T03:48:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gửi bn nha!!! Chúc bn học tốt!!! Cho mik hay nhất nhé!!!

  toan-lop-6-tim-thuoc-n-5-nhan-5-1-nhan-5-2-100-0-18-so-0-2-18

 2. Điều kiện : x \in N
  Ta có :
  5^x . 5^(x+1) . 5^(x+2)
  5^(3x+3)
  \underbrace{1000.0000}_{18 chữ số 0} = 10^18
  => 10^18 : 2^18 = 5^18
  => 5^(3x+3) ≤ 5^18
  => 3x + 3 ≤ 18
  => 3x ≤ 15
  => x ≤ 5
  => x ∈ { 0; 1; 2; 3; 4; 5 } ( TM )
  Vậy x \in { 0; 1; 2; 3; 4; 5 }

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )