Toán Lớp 6: tìm x x thuộc Bội của 5 10

Question

Toán Lớp 6: tìm x
x thuộc Bội của 5
10

in progress 0
Ayla 7 tháng 2022-05-25T16:09:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. B(5) = { 0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ;….. }
  Mà 10 < x < 15
  => x ∈ ∅

 2. B(5) = { 0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; … }
  Mà x ∈ B(5) và 10 < x < 15
  => x ∈ ∅
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )