Toán Lớp 6: Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho : a) n + 6 chia hết cho n + 1 b) 4n + 9 chia hết cho 2n + 1

Question

Toán Lớp 6: Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho :
a) n + 6 chia hết cho n + 1
b) 4n + 9 chia hết cho 2n + 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 3 ngày 2022-06-20T14:33:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  n + 6 \vdots n + 1
  => (n + 1) + 5 \vdots n + 1
  => 5 \vdots n + 1
  => n + 1 ∈ Ư_((5)) = {1 ; 5}
  ⇒ n = {0 ; 4}
  b)
  4n + 9 \vdots 2n + 1
  ⇒ 2(2n + 1) + 7 \vdots 2n + 1
  ⇒ 7 \vdots 2n + 1
  ⇒ 2n + 1 ∈ Ư_((7)) = {1 ; 7}
  ⇒ n = {0 ; 3}

 2. Cho mik một tim + 5 sao + hn
  toan-lop-6-tim-tat-ca-cac-so-tu-nhien-n-sao-cho-a-n-6-chia-het-cho-n-1-b-4n-9-chia-het-cho-2n-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )