Toán Lớp 6: Tìm tất cả các số tự nhiên a và b khác 0 , sao cho a +b =90và ƯCLN(a,b)=15

Question

Toán Lớp 6: Tìm tất cả các số tự nhiên a và b khác 0 , sao cho a +b =90và ƯCLN(a,b)=15, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 7 ngày 2022-04-14T12:14:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì (a;b) = 15 nên a= 15m; b=15n
  (m;n)=1 và m<n
  => 15m + 15n =90
  15(m+n) = 90 => (m+n) = 6
  ta có được bảng sau:
  ở trong hình ạ (tại đay mình ko bt làm bảng sr)

  toan-lop-6-tim-tat-ca-cac-so-tu-nhien-a-va-b-khac-0-sao-cho-a-b-90va-ucln-a-b-15

 2. ƯCLN ( a ; b ) = 15
  a = 15x ; b = 15y
  15x + 15y = 90 
  15 ( x + y ) = 90
  x + y = 90 : 15 = 6
  x+y=90:15=6
  Vậy các cặp( x;y ) tìm được là ( 1;5 ) ; ( 5;1 ) ; ( 2;4 ) ;( 4;2 ) ; ( 3;3 )
  ⇒Các cặp (a;b) tìm được là (15;75);(75;15);(30;60);(60;30);(45;45)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )