Toán Lớp 6: Tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho: a) 16 chia hết cho 2x – 1 b) 18 x;(- 15) x; -5 <_ x <_4 c) x là ước chung của 12 và -18

Question

Toán Lớp 6: Tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho:
a) 16 chia hết cho 2x – 1
b) 18 x;(- 15) x; -5 <_ x <_4 c) x là ước chung của 12 và -18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 6 tháng 2022-06-21T03:14:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Vì 16 chia hết cho 2x – 1 
  ⇒ 2x – 1 ∈ Ư(16)= { ±1; ±2; ±4; ±8; ±16)
  Ta có bảng sau ( Mình không biết kẻ máy nên cậu tự kẻ, mình chỉ ghi ra thôi)
  2x-1       -1       1      -2       2       -4        4       -8       8        -16        16
  2x           0        2      -1       3       -3        5       -7       9        -15        17
  x            0         1     (loại)  (loại) (loại)  (loại)  (loại)  (loại)  (loại)     (loại)
        ⇒  x∈ {0;1}
  b) Cái này chưa hiểu đề lắm.

  c) 
  Ư(12)= {±1; ±2; ±3; ±4; ±6; ±12}

  Ư (-18)= {±1; ±2; ±3; ±6; ±9; ±18}
  Vì x là ƯC( 12; -18)= {±1; ±2; ±3; ±6}
    ⇒ x ∈ {±1; ±2; ±3; ±6}

 2. Giải đáp:
   b. nhé  bạn
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )