Toán Lớp 6: Tìm tất cả các cặp số nguyên x và y thỏa mãn (x+1).(y+6) = -3 Điều kiện:x

Question

Toán Lớp 6: Tìm tất cả các cặp số nguyên x và y thỏa mãn (x+1).(y+6) = -3 Điều kiện:x

in progress 0
Ngọc Sa 1 tuần 2022-04-14T00:19:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp và lời giải

  (x+1).(y+6)=-3 (x<y)

  Ta có bảng:

  \begin{array}{|c|c|c|}\hline x+1&-1&-3&1&3\\\hline x&-2&-4&0&2\\\hline y+6&3&1&-3&-1\\\hline y&-3&-5&-9&-7\\\hline \end{array}

  Mà x<y 

  =>x,y\in∅

  Vậy không có cặp giá trị x,y nào thỏa mãn bài toán.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )