Toán Lớp 6: Tìm tập hợp các bội nhỏ hơn 40 của số 7:

Question

Toán Lớp 6: Tìm tập hợp các bội nhỏ hơn 40 của số 7:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 7 ngày 2022-01-14T17:19:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. `B( 7 ) = { 0; 7; 14; 21; 28; 35; …. }`

  Các bội của `7` bé hơn `40` là: `0; 7; 14; 21; 28; 35.`

  ⇒ Tập hợp các bội nhỏ hơn `40` của số `7` là`: { 0; 7; 14; 21; 28; 35 }.`

  $\text{#lknhatminh0322}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi `x` là tập hợp các bội nhỏ hơn `40` của số `7`

  Theo đề ta có: `x\inB(7)`

  `=>x\in{0;7;14;28;35;42;…}`

  Mà: `x<40`

  `=>x\in{0;7;14;28;35}`

  Vậy tập hợp các bội nhỏ hơn `40` của số `7` là `{0;7;14;28;35}`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )