Toán Lớp 6: Tìm tập hợp các bội của 5 nhỏ hơn 30

Question

Toán Lớp 6: Tìm tập hợp các bội của 5 nhỏ hơn 30, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 4 tuần 2022-05-31T23:29:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Ta có:
  B(5)={0;5;10;15;20;25;30;35;..}
  => Tập hợp các bội của $5$ và $<30$ là:
   $0;5;10;15;20;25$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Các bội của 5 nhỏ hơn 30 là :  { 0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 } 
   Vậy tập hợp các bội của 5 nhỏ hơn 30 là : 0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )