Toán Lớp 6: Tìm sô tự nhiên x,y sao cho x.y=4

Question

Toán Lớp 6: Tìm sô tự nhiên x,y sao cho x.y=4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tháng 2022-12-22T15:03:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  1 × 4 = 4
  2 × 2 = 4
  ⇒ Ta có 3 cặp x , y
  ⇒ (x;y) = (1;4) , (4;1) , (2;2)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có 4 = 1.4 = 2.2
  Vậy có các cặp x, y sau : (1,4) , (4,1) , (2,2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )