Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x,y sao cho: 7x-3xy+3y=19

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x,y sao cho:
7x-3xy+3y=19, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 6 tháng 2022-06-11T07:02:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $(x,y)\in\{(13,2), (4, 1) \}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $7x-3xy+3y=19$
  $\to 7x-7-3xy+3y=12$
  $\to (7x-7)-(3xy-3y)=12$
  $\to 7(x-1)-3y(x-1)=12$
  $\to (x-1)(7-3y)=12$
  Vì $x,y\in Z\to x-1, 7-3y\in Z$
  $\to (x-1, 7-3y)$ là cặp ước của $12$
  Mà $7-3y$ chia $3$ dư $1$
  $\to (x-1, 7-3y)\in\{(12, 1), (3,4)\}$
  $\to (x,y)\in\{(13,2), (4, 1) \}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )