Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x, sao cho nếu lấy x cộng với 1258 rồi trừ đi 45862 cho ra kết quả là 895620

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x, sao cho nếu lấy x cộng với 1258 rồi trừ đi 45862 cho ra kết quả là 895620, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 6 tháng 2022-06-21T02:36:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Theo đề ta có:
  x+1258-45862=895620
  ⇒x-44604=895620
  ⇒x=895620+44604
  ⇒x=940224

 2. Theo đề bài ta có:
  x+1258-45862=895620
  x+1258=895620+45862
  x+1258=941482
  x = 941482 – 1258
  x = 940224
  Vậy x=940224

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )