Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên, sao cho: $\frac{n+3}{n+1}$ là số nguyên

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên, sao cho:
$\frac{n+3}{n+1}$ là số nguyên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-02-17T14:29:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) Ta có:
   ( Vì n∈N )
  Hoặc:n1=4n=5
  Vậy 
   

 2. $\text{Để $\frac{n+3}{n+1}$ là số nguyên thì (n+3) $\vdots$ (n+1)}$
  $\text{Ta có: n+3 = n+1+2}$
  $\text{Vì (n+3) $\vdots$ (n+1) ⇒ [(n+1)+2] $\vdots$ (n+1)}$
  $\text{Mà (n+1) $\vdots$ (n+1) }$
  $\text{     Nên 2 $\vdots$ (n+1) }$
  $\text{⇒ (n+1) $\in$ Ư(2) = {1; 2; -1; -2} }$
  $\text{- n+1 = 1 ⇒ n = 0}$
  $\text{- n+1 = 2 ⇒ n = 1}$
  $\text{- n+1 = -1 ⇒ n = -2}$
  $\text{- n+1 = -2 ⇒ n = -3}$
  $\text{Mà n là số tự nhiên nên n = -2 và n = -3 sẽ bị loại.}$
  $\text{Vậy n = 0 và n = 1 thì $\frac{n+3}{n+1}$ là số nguyên.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )