Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên$\overline{aba}$. biết $\overline{aba}$ $\vdots$33

Question

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên$\overline{aba}$. biết $\overline{aba}$ $\vdots$33, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 6 tháng 2022-06-19T04:52:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-6-tim-so-tu-nhien-overline-aba-biet-overline-aba-vdots-33

 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  aba \vdots 33
  text{từ điều trên , ta có :}
  => aba \vdots 3 , 11
  => aba \vdots 11 = a + a – a = 2a – b \vdots 3
  => aba \vdots 3 = a + a + b = b\vdots 3
  text{ta kiểm tra a từ 1 đến 9}
  a=1 => 2a-b=2-b \vdots 11 =>b=2; 2a+b=4 \cancel{vdots} 3  (loại).
  a=2 => 2a-b=4-b \vdots 11 =>b=4; 2a+b=8 \cancel{vdots}  3 (loại).
  a=3 => 2a-b=6-b \vdots 11 =>b=6; 2a+b=12 \vdots 3 (nhận) aba=363.
  a=4 => 2a-b=8-b \vdots 11 =>b=8; 2a+b=16 \cancel{vdots} 3  (loại).
  a=5 => 2a-b=10-b \vdots 11 => \cancel{exists} b;
  a=6 => 2a-b=12-b \vdots 11 =>b=1; 2a+b=13 \cancel{vdots} 3 (loại).
  a=7 => 2a-b=14-b \vdots 11 =>b=3; 2a+b=17 \cancel{vdots} 3 (loại).
  a=8 => 2a-b=16-b \vdots 11 =>b=5; 2a+b=21 \vdots (nhận) aba=858.
  a=9 => 2a-b=18-b \vdots 11 =>b=7; 2a+b=25 \cancel{vdots} 3  (loại).
  text{Vậy có 2 số: là 363 và 858.}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )