Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên khi chia cho 4; cho 5; cho 6 đều dư 1. Biết rằng số đó chia hết cho 7 và nhỏ hơn 400.

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên khi chia cho 4; cho 5; cho 6 đều dư 1. Biết rằng số đó chia hết cho 7 và
nhỏ hơn 400., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 1 tháng 2022-12-21T02:00:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là a ( a ∈ N* ; a < 400 ).
  Ta có : Khi lấy a chia cho 4 ; 5 ; 6 đều dư 1.
  ⇒$a-1\vdots4;5;6$
  Ta có :
  4=2^2
  5=5
  6=2.3
  ⇒BCNN(4,5,6)=2^2 .3.5=60
  ⇒a-1={0;60;120;180;240;300;360;420}
  ⇒a={1;61;121;181;241;301;361;421}
  Vì a chia hết cho 7 và a < 400 mà ta thấy 301 chia hết cho 7.
  ⇒a=301
  Vậy số cần tìm là 301.
  $\textit{@Nhi}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Gọi số cần tìm là x ( x ∈ N )}$
  $\text{Ta có: => x – 1 ∈ 4, 5, 6 => x – 1 ∈ BC( 4, 5, 6 )}$
  $\text{4 = 2 ; 5 = 5 ; 6 = 2.3}$
  $\text{BCNN( 4, 5, 6 ) = 2.5.3 = 60}$
  $\text{BC( 4, 5, 6 ) = 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, …}$
  $\text{Theo điều kiện x < 400 => x – 1 = 399}$
  $\text{x – 1 = 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360.}$
  $\text{Mà x chia hết cho 7 => x = 300 => x = 300 + 1 = 301 }$
  $\text{Số cần tìm là: 301}$
  $\text{@thuminh277}$
  $\text{~ HT ~}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )