Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên khi chia cho 4; cho 5; cho 6 đều dư 1. Biết rằng số đó chia hết cho 7 và nhỏ hơn 400.

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên khi chia cho 4; cho 5; cho 6 đều dư 1. Biết rằng số đó chia hết cho 7 và
nhỏ hơn 400., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tháng 2022-12-21T02:33:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là a. Ta có:
  a chia cho 4, 5, 6 đều dư 1.
  (a – 1) chia hết cho 4, 5, 6.
  Ta có: $4 = 2^2, 5 = 5, 6 = 3.2$ => $BCNN(4;5;6) = 2^2.3.5 = 60$
  => $BC(4; 5; 6) = B(60) = (0; 60; 120; 180; 240;  300; …)$
  => a – 1 = (0; 60; 120; 180; 240;  300; …)
  => a = (1; 61; 121; 181; 241; 301; …).
  Vì 301 chia hết cho 7, 301 < 400 nên ta chọn $a = 301$.

 2. Gọi số tự nhiên cần tìm là a với điều kiện ( a<400)
  Vì a chia cho 4; 5 và 6 đều dư 1 và a chia hết cho 7
  ⇒ (a – 1)  chia hết cho 4 ;5 ; 6 và a chia hết cho 7
  Ta có :  4=2² ;  5=5.1  ; 6= 2 . 3
  ⇒ BCNN(4;5;6) = 2² . 3. 5=60
  ⇒B(60)={0;60;120;180;240;300;360}
  Vì a < 400 nên ta chỉ tìm B(60)<400) 
  Vì a chia hết cho 7 và nhỏ hơn 400 nên ta chỉ lấy 301
  Vậy số cần tìm là 301 . 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )