Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì thu được 7 dư 6

Question

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì thu được 7 dư 6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 6 tháng 2022-06-16T20:09:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: mình thấy có bài tương tự nên bạn tham khảo nha
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  goi chu so hang don vi la b;so hang chuc la a
  ab=(a+b)x7+9
  ab=ax10+b
  ax10+b=ax7+9
  ax3=bx6+*
  ax3=3x(bx2+3)
  a=bx2+3(chia 2 ve cho 3)
  ta co:b=1;a=5=>51(loai)
  b=2;a=7=>72(loai)
  b=3;a=9=>93
  Vay so can tim la 93

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   
  Số có tổng là 13 
  => số cần tìm là 94,85,76,67,58,49
  Cho hay nhất nhé em =)))

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )