Toán Lớp 6: TÌM SỐ TỰ NHIÊN X BT A. 4/X=X/36 B. 40+X/6 =77-X/7

Question

Toán Lớp 6: TÌM SỐ TỰ NHIÊN X BT
A. 4/X=X/36
B. 40+X/6 =77-X/7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tháng 2022-03-19T19:18:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Rick

   

  toan-lop-6-tim-so-tu-nhien-bt-a-4-36-b-40-6-77-7

 2. Giải đáp:

  a)

  4/x=x/36

  ⇒x.x=4.36

  ⇒x^2=144

  ⇒x^2=(+-12)^2

  ⇒x=+-12

  Vậy x∈{+-12}

  b)

  (40+x)/6=(77-x)/7

  ⇒7(40+x)=6(77-x)

  ⇒280+7x=462-6x

  ⇒7x+6x=462-280

  ⇒13x=182

  ⇒x=14

  Vậy x=14

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )