Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết rằng x chia hết cho 12;25;30, và 0 bé hơn x, x bé hơn 500

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết rằng x chia hết cho 12;25;30, và 0 bé hơn x, x bé hơn 500, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 20 phút 2022-06-04T12:34:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x \vdots 12
  x \vdots 25
  x \vdots 30
  => x ∈ BC(12,25,30)
  BCNNNN(12,25,30) = 2^2 . 3 . 5^2 = 300
  => BC(12,25,30) = {0; 300; 600; 900; ….}
  0 < x < 500
  => x = 300
  Vậy x = 300

 2. Giải đáp:
   x=300
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-6-tim-so-tu-nhien-biet-rang-chia-het-cho-12-25-30-va-0-be-hon-be-hon-500

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )