Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < 40.

Question

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < 40., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 35 phút 2022-06-20T16:54:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Vì x là bội của 9 nên trước tiên, ta đi tìm các bội của 9, ta lần lượt lấy 9 nhân với 0; 1; 2; 3; 4; 5; …
  Ta được các bội của 9 là: 0; 9; 18; 27; 36; 45; …
  Mà 20 < x < 40 
  Vậy số tự nhiên x thỏa mãn yêu cầu bài toán là 27; 36. 
  #congquoc#
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x∈B(9)⇒x∈{0;9;18;27;36;45;…}
  x thỏa mãn 27;36
  Vậy x là 27 hoặc 36

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )