Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x,biết x là bội của 10 và 70 < x < 90

Question

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x,biết x là bội của 10 và 70 < x < 90, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-05-25T19:22:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x vdots 10 và x ∈ N 
  ⇒ x ∈ {0 ; 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 100 ; 110 ; …}
  Mà 70 < x < 90 ⇒ x = 80
   

 2. #Lp
  x là bội của 10 -> x chia hết cho 10
  Lại có :
  70 < x < 90
  => x = 71 , 72 , 73 , ….. , 89
  Mà x là số chia hết cho 10 nên x = 80
  Vậy số tự nhiên x là 80

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )