Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết )x chia hết 10, 12, 60 và 120 ≤ x < 200

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết
)x chia hết 10, 12, 60 và 120 ≤ x < 200, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 9 tháng 2022-03-21T14:25:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. x \vdots 10;12;60 và 120 ≤ x < 200
  => x ∈ BC(10,12,60)
  10 = 2 . 5
  12 = 2^2 . 3
  60 = 2^2 . 3 . 5
  => $BCNN(10,12,60) = 2^2 . 3 . 5 = 60$
  => BC(10,12,60) = B(60) = {0;60;120;….}
  Mà 120 ≤ x < 200 nên x = {120;180}
  Vậy x = {120;180}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )