Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết (x x 9) (x 1) 2

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết (x x 9) (x 1) 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 3 tháng 2022-06-07T09:48:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x . 9)(x × 1) = 2
  ⇔ 9x . x = 2
  ⇔ 10x = 2
  Mà x ∈ N
  ⇒ x ∈ {$\emptyset$}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )