Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x,biết. 2.(x+5)-6²=68

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x,biết.
2.(x+5)-6²=68, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 6 tháng 2022-06-21T01:47:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $ 2 ( x + 5 ) – 6^{2} = 68 $
  ⇒ $ 2 ( x + 5 ) – 36 = 68 $
  ⇒ $ 2 ( x + 5 ) = 104 $
  ⇒ $ x + 5 = 52 $
  ⇒ $ x = 47 $
  Vậy $ x = 47 $

 2. Answer
  2 . (x + 5) – 6^{2} = 68
  $\Rightarrow$ 2 . (x + 5) – 36 = 68
  $\Rightarrow$ 2 . (x + 5) = 68 + 36
  $\Rightarrow$ 2 . (x + 5) = 104
  $\Rightarrow$ (x + 5) = 104 : 2
  $\Rightarrow$ x + 5 = 52
  $\Rightarrow$ x = 52 – 5
  $\Rightarrow$ x = 47
  $\text{Vậy}$ x = 47

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )