Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x, biết : 10 + 2 x = 4 mũ 5 : 4 mũ 3 . vậy giá trị của x sẽ bằng tìm số tự nhiên x, biết 27 . ( x – 16) = 27 vậy giá t

Question

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x, biết : 10 + 2 x = 4 mũ 5 : 4 mũ 3 . vậy giá trị của x sẽ bằng
tìm số tự nhiên x, biết 27 . ( x – 16) = 27 vậy giá trị của x là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 6 tháng 2022-06-20T06:04:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 10+2x=4^5:4^3
  10+2x=16
  2x=16-10
  2x=6
  x=6:2
  x=3
  27.(x-16)=27
  x-16=27:27
  x-16=1
  x=1+16
  x=17

 2. 10 + 2 x = 4^5 : 4^3
  <=>10 + 2 x = 4^2
  <=>2x+10=16
  <=>2x=6
  <=>x=3
  Vậy x=3
                                                  
  27 . ( x – 16) = 27
  <=>x-16=1
  <=>x=17
  Vậy x=17

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )