Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên X biết: 1+2+3+…+x=210. Giá trị của x là?

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên X biết: 1+2+3+…+x=210. Giá trị của x là?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 5 tháng 2022-06-20T09:18:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  1+2+3+…+x=210
  =>(x+1).[(x-1):1+1]:2=210
  =>(x+1).x=210.2
  =>(x+1).x=420
  =>(x+1).x=20.21
  =>x=20
  Vậy x=20

 2. Giải đáp:
  Vậy x =20
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1+2+3+…+x=210
  Khoảng cách từ 1 đến x là (x-1) :1 +1 = x (số)
  Tổng dãy số từ 1 đến x là:
  (x+1) . x :2 = 210
  -> x(x+1) = 420
  -> x = 20
  Vậy x =20
  #$QuangDung09$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )