Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x,y thỏa mãn xy+x+y=6 Giải chi tiết.. không làm tắt..!!

Question

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x,y thỏa mãn xy+x+y=6
Giải chi tiết.. không làm tắt..!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 8 tháng 2022-04-19T15:00:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-6-tim-so-nguyen-y-thoa-man-y-y-6-giai-chi-tiet-khong-lam-tat

 2. Lời giải chi tiết:
  xy+x+y=6
  =>x(y+1)+y=6
  =>x(y+1)+(y+1)=7
  =>(x+1)(y+1)=7
  TH1: {(x+1=1),(y+1=7):} => {(x=0),(y=6):}
  TH2: {(x+1=7),(y+1=1):} => {(x=6),(y=0):}
  TH3: {(x+1=-1),(y+1=-7):} => {(x=-2),(y=-8):}
  TH4: {(x+1=-7),(y+1=-1):} => {(x=-8),(y=-2):}
  Vậy (x,y)∈{0,6);(6,0);(-2,-8);(-8,-2)}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )