Toán Lớp 6: Tìm số nguyên tố p sao cho p + 8 và p + 16 đều là các số nguyên tố Cần gấp ạ

Question

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên tố p sao cho p + 8 và p + 16 đều là các số nguyên tố
Cần gấp ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 6 tháng 2022-06-20T09:21:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì p∈P
  Nếu p=2 ⇒ p+8 = 2+8 = 10∉P (loại)
  Nếu p=3 ⇒ p+8 = 3+8 = 11∈P
                      p+16 =3+16 = 19∈P(thỏa mãn)
  p>3 mà p∈P ⇒ p$\not\vdots$3
  ⇒ p:3 dư 1 hoặc 2
  Khi p:3 dư 1 ⇒ ( p+8)$\vdots$3
      ⇒ p+8 ∉P(loại)
  Khi p:3 dư 2 ⇒ ( p+16)$\vdots$3
      ⇒ p +16 ∉P (loại)
  Vậy p=3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )