Toán Lớp 6: tìm số nguyên tố p sao cho các số sau cùng là số nguyên tố : p+10,p+14

Question

Toán Lớp 6: tìm số nguyên tố p sao cho các số sau cùng là số nguyên tố : p+10,p+14, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 36 phút 2022-06-11T17:14:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.            Giải 
   +, Nếu p=2 thì p+10 = 2+10 = 12        hợp số 
                             p+14 = 2+14 = 16 
     => p=2 không thỏa mãn 
  +, Nếu p=3 thì p+10 = 3+10 = 13         nguyên tố
                            p+14 = 3+14 = 17
     => p=3 thỏa mãn 
  +, Nếu p>3 và p là số nguyên tố
  => p:3 dư 1 hoặc 2
  thì p = 3k+1 hoặc p = 3k+2
    –    p = 3k+1 thì p+14 = 3k+1+14
                                          = 3k+15
       mà 15 chia hết cho 3 => p+14 là hợp số 
    –    p = 3k+2 thì p+10 = 3k+2+10
                                         = 3k+12
       mà 12 chia hết cho 3 => p+10 là hợp số 
     => p>3 không thỏa mãn 
       Vậy số nguyên tố p để p+10 và p+14 là số nguyên tố là 3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )