Toán Lớp 6: Tìm số nguyên n biết : n+1 là ước của n^2 +n -4

Question

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên n biết : n+1 là ước của n^2 +n -4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 34 phút 2022-05-01T01:55:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp và lời giải

  n+1 là ước của n^2+n-4

  =>n^2+n-4\vdotsn+1

  Ta có:

  n^2+n-4

  =n.n+n.1-4

  =n.(n+1)-4

  Mà n.(n+1)\vdotsn+1 nên 4\vdotsn+1

  =>n+1\inƯ(4)={1;2;4;-1;-2;-4}

  =>n\in{0;1;3;-2;-3;-5}

  Vậy n\in{0;1;3;-2;-3;-5}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )