Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x biết: a) (-35).x = 280 b) 2.x +39 = -61

Question

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x biết:
a) (-35).x = 280
b) 2.x +39 = -61, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 2 tháng 2022-03-14T07:40:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-35).x = 280
        x=280:(-35)
         x=-8
  2.x +39 = -61
  2.x=-61-39
     x=-100:2
     x=-50

 2. a)

  -35.x=280

  x=280:(-35)

  X=-8

  b)

  2.x+39=-61

  2.x=-61-39

  2.x=-100

  x=-100:2

  X=-50

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )