Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x biết -15 chia hết cho x b x là bội của 8 và -35 bé hơn x bé hơn 20

Question

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x biết -15 chia hết cho x
b x là bội của 8 và -35 bé hơn x bé hơn 20, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-04-07T18:50:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -15 chia hết cho x

  -> x in Ư(15) = {+-1 ; +- 3 ; +- 5 ; +- 15}

  __________________

  x là bội của 8 và -35 < x < 20

  B(8) = {0 ; +- 8 ; +- 16 ; +- 24 ; +- 32 ; …..}

  -> x in {0 ; +- 8 ; +- 16 ; – 24 ; -32}

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a)

  -15 \vdots x

  ⇒ x ∈ Ư(-15)

  ⇒ x ∈ {± 15; ± 5; ± 3; ± 1}

  b)

  x ∈ B(8)

  ĐK: -35 < x < 20

  B(8) = {0; ± 8; ± 16; ± 24; ±32; ±40;…}

  ⇒ x ∈ {0; ±8; ± 16; -24; -32}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )