Toán Lớp 6: tìm số liền trước của các số sau : 100; 1999;7; b, c + 1

Question

Toán Lớp 6: tìm số liền trước của các số sau : 100; 1999;7; b, c + 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tuần 2022-06-11T16:27:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  số liền trước của số 100 là 99
  số liền trước của số 1999 là : 1998
  số liền trước của số 7 là 6
  số liền trước của số b là b-1
  số liền trước của số c+1 là c

 2. $\text{Số liền trước của số 100 là 99}$
  $\text{Số liền trước của số 1999 là : 1998}$
  $\text{Số liền trước của số 7 là : 6}$
  $\text{Số liền trước của số b là : b-1}$
  $\text{Số liền trước của số c+1 là : c}$
  $\text{#Karis257}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )