Toán Lớp 6: Tìm x nguyên để (x+7) chia hết cho (x+4)

Question

Toán Lớp 6: Tìm x nguyên để (x+7) chia hết cho (x+4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tuần 2022-04-13T19:16:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có : x + 4 chia hết cho x + 4 
  mà x + 7 chia hết cho x + 4 
  ⇒ ( x + 7 ) – ( x + 4 ) choa hết cho x + 4 
  ⇒ 3 chia hết cho x + 4 
  ⇒ x + 4 ∈ Ư ( 3 ) = { 1 ; -1 ; 3 ; -3 }
  ta có bảng sau : 
  x + 4 /       1     /        -1        /         3        /         -3     / 
  x       /    -3       /        -5        /         -1      /         – 7    / 
  vậy x ∈ { -3 ; – 5 ; -1 ; -7 }

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có:x+7=(x+4)+3
  vì x+4 chia hết cho x+4 nên 3 chia hết cho x+4
  =>x+4 là ước của 3 
  =>x+4$\in${-1;-3;1;3}
  =>x$\in${-5;-7;-3;-1}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )