Toán Lớp 6: tìm n thuộc N sao cho (10-2n) chia hết cho (n-2)

Question

Toán Lớp 6: tìm n thuộc N sao cho (10-2n) chia hết cho (n-2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tuần 2022-06-07T04:45:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (10-2n)⋮(n-2)
  ⇒6-2.(n-2)⋮(n-2)
  Mà 2.(n-2)⋮(n-2)
  ⇒6⋮(n-2)
  ⇒(n-2)∈Ư(6)={1;2;3;6}
  ⇔n∈{3;4;5;8}
  Vậy n∈{3;4;5;8}
  Xin hay nhất#21kamehameha

 2. 10 – 2n
  = -2n +10
  = (-2n +4) – 4 +10
  = -2( n-2) + 6
  \text{Vì}   -2(n-2)   \vdots (n-2)
  => 6   \vdots (n-2)
  => n-2 ∈ Ư(6) ={-6;-3;-2;-1;1;2;3;6}
  => n ∈ {-4;-1;0;1;3;4;5;8}
  \text{mà n ∈ N}
  => n ∈ {0;1;3;4;5;8}
  \text{Vậy}  n ∈{0;1;2;3;4;5;8}   \text{thì}    (10-2n)  \vdots (n-2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )